• Home
 • |
 • Blog
 • |
 • De ICE Score: Groei-experimenten beter prioriteren

De ICE Score: Groei-experimenten beter prioriteren

Het ICE Scoring Model Groei-experimenten beter prioriteren

Laatst bewerkt: 09/01/2024

Gepubliceerd: 08/11/2023

Als ondernemers moeten we voortdurend beslissingen nemen over allerlei aspecten van onze onderneming. Het is belangrijk om de juiste prioriteiten te stellen, zodat we onze middelen effectief kunnen inzetten en maximale impact kunnen genereren. Gelukkig zijn er verschillende methoden en frameworks beschikbaar om ons te helpen bij het nemen van deze beslissingen. Een van de meest populaire methoden is de ICE Score, vooral voor productbeslissingen en marketing experimenten in functie van Growth hacking.

Wat is de ICE Score?

De ICE Score is een eenvoudige en effectieve methode om groei-experimenten en productideeën te prioriteren op basis van hun impact, vertrouwen en gemak van implementatie. Het model werd ontwikkeld door Sean Ellis, de bedenker van growth hacking en auteur van “Hacking Growth”.

Het model vraagt teamleden, zoals productmanagers, growth marketeers om elk idee of functie een score te geven op basis van de impact die het kan hebben, het vertrouwen dat ze hebben in die impact en de moeite die nodig is om het idee te implementeren. Vervolgens worden deze scores vermenigvuldigd om een uiteindelijke prioriteitsscore te bepalen.

Voor wie is de ICE score relevant?

Het model is in principe bruikbaar in verschillende domeinen van het ondernemerschap als je je beslissinginsprocessen wil gaan optimaliseren. Maar ICE scoring wordt vooral gebruikt door:

 • Ondernemers die beslissingen juister willen prioriteren.
 • Productteams die willen bepalen welke functionaliteiten eerst gebouwd moeten worden
 • Marketers die willen bepalen welke experimenten eerst opgezet moeten worden.

Hoe worden ICE-scores berekend?

Om de ICE-score te berekenen, moet elk teamlid elk idee, experiment of elke functionaliteit in je ideeën backlog een score geven op drie componenten (hieronder meer daarover): impact, confidence en ease op een schaal van 0 tot 10. Het gemiddelde (bij meerdere teamleden) bepaalt de score voor elke component.

Vervolgens vermenigvuldig je deze scores met elkaar om de uiteindelijke ICE-score te bepalen. Hoe hoger de ICE-score, hoe hoger de prioriteit van het idee of de functie.

ICE score = Impact (0 – 10) x Confidence (0 – 10) x Ease (0 – 10)

Laten we dit illustreren met een voorbeeld. Stel dat we twee mogelijke experimenten hebben:

Experiment A

heeft een impactscore van 8, een vertrouwensscore van 7 en een gemakscore van 6.

Experiment B

heeft een impactscore van 9, een vertrouwensscore van 6 en een gemakscore van 8.

De ICE-scores zouden dan respectievelijk 336 en 432 zijn.

Op basis van deze scores kunnen we concluderen dat experiment B een hogere prioriteit heeft dan experiment A.

De drie componenten van het ICE Scoring Model

Laten we nu eens kijken naar de exacte betekenis van de drie componenten van het ICE Scoring Model en hoe ze van invloed zijn op de prioritering van groei-experimenten.

Impact

De impact van een groei-experiment of functionaliteit verwijst naar het potentiële effect of voordeel dat het kan hebben voor de gebruiker of het bedrijf. Een hoge impact betekent dat het aanzienlijke waarde kan genereren, zoals het verbeteren van retentie of het verhogen van de omzet. Een lage impact betekent dat het idee enige waarde heeft, maar niet essentieel of significant is.

Het meten van impact achteraf kan een uitdaging zijn, omdat het afhankelijk is van de specifieke doelen en doelstellingen van het experiment. Er zijn verschillende manieren om impact te meten, zoals het aantal gebruikers dat wordt beïnvloed, de omzet die een functie kan genereren, of de kosten die een functie kan verminderen. Het is belangrijk om zo objectief mogelijk te zijn bij het toekennen van impact scores.

Tip: Groei-experimenten kan je linken aan een bepaalde fase van je AAARRR-funnel & op die manier weet je op welke cijfers het experiment dus een zo groot mogelijke impact moet hebben. Als het gaat over functionaliteiten, kan het interessant zijn om naar je OMTM te kijken.

Confidence (vertrouwen)

Confidence verwijst naar het niveau van vertrouwen dat je hebt in de impactscores en de moeite die nodig is om een functie te implementeren. Het beoordelen van vertrouwen kan moeilijk zijn, omdat het gebaseerd is op subjectieve inschattingen en interpretaties. Het is eigenlijk een soort van buikgevoel of een inschatting op basis van eerdere experimenten of ervaringen.

Het ICE Scoring Model moedigt teams aan om vertrouwen te hebben in hun scores, maar het is ook belangrijk om realistisch te zijn en je bewust te zijn van mogelijke beperkingen in de gegevens en informatie waarop je je scores baseert.

Ease (gemak)

Gemak verwijst naar de moeite of complexiteit die nodig is om een functie te implementeren. Een hoge gemakscore betekent dat de het eenvoudig is om op te zetten en weinig inspanning of middelen vereist. Een lage gemakscore betekent dat de functie complex of moeilijk te implementeren is.

Het inschatten van het gemak kan uitdagend zijn, vooral als het gaat om technische aspecten van de implementatie. Het doel is om realistische en nauwkeurige inschattingen te maken van de inspanning die nodig is om een idee uit te werken.

Indien mogelijk moet je dus zorgen dat experts in meerdere domeinen rond de tafel zitten als je groei-experimenten gaat prioritiseren.

Waarom is het ICE Scoring Model nuttig?

Het ICE Scoring Model is populair omdat het eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen is. Het vereist slechts drie inputs – impact, vertrouwen en gemak – en maakt snelle berekeningen mogelijk. Dit gaat veel sneller dan iedereen over elk experiment of idee z’n mening te laten geven in een open disucssie. Productteams kunnen hierdoor snel de ICE-score berekenen voor alle ideeën en functies en hun prioriteiten dienovereenkomstig bepalen. Marketeers kunnen ook snel keuzes maken over welke marketing experimenten ze eerst lanceren.

Tools om je groei-experimenten mee te documenteren

Als je aan de slag gaat met de ICE Score om je experimenten te gaan beoordelen, wil je dit natuurlijk ergens eenvoudig documenteren. Belangrijk is dat je hier makkelijk een backlog met ideeën kan aanleggen (door elk teamlid) zodat deze nadien besproken kunnen worden. Dit kan in principe perfect in Excel of Google Sheets, maar betere opties:

 1. UpGrow: uitgevonden door Ward Van Gasteren, een bekende Nederlandse growth hacker, en specifiek voor dit doel ontwikkeld. Ik gebruik deze tool zelf, maar het is niet gratis.
 2. Notion: Notion is naast een soort van kladblok ondertussen uitgegroeid tot een all-in-one projectmanagement tool. Heel handig om hier zelf bijvoorbeeld ICE scores in te configureren.
 3. ClickUp: je kan hier makkelijk je eigen board in configureren met de juiste attributen. Gratis tot een bepaald aantal gebruikers
 4. Monday: zie ClickUp
 5. Asana: zie ClickUp

De beperkingen van het ICE Scoring Model

Hoewel het ICE Scoring Model veel voordelen heeft, zijn er ook enkele beperkingen waar productteams zich bewust van moeten zijn.

Ten eerste zijn de scores in het ICE Scoring Model grotendeels gebaseerd op subjectieve inschattingen en interpretaties. Dit betekent dat verschillende teamleden verschillende scores kunnen toekennen aan dezelfde functie, wat kan leiden tot verschillende prioriteiten. Het is belangrijk om open en transparant te communiceren binnen het team en eventuele verschillen in scores te bespreken en te begrijpen.

Ten tweede kan het ICE Scoring Model de neiging hebben om technical debt, zoals het oplossen van technische problemen en het verbeteren van de technische infrastructuur, te onderwaarderen. Technical debt kan een grote impact hebben op de lange termijn en kan de ontwikkeling en innovatie van een product belemmeren. Daarom is het belangrijk om ook technical debt in overweging te nemen bij het prioriteren van groei-experimenten.

Maak je niet druk om technical debt als je pure marketing experimenten verzint. Bouw je daarentegen technische functionaliteiten voor je app, website, … denk dan wel na wat de mogelijke technische problemen op lange termijn zijn en vergelijk dit met de mogelijkse positieve resultaten op korte termijn.

Conclusie

Het ICE Scoring Model is een waardevol hulpmiddel om groei-experimenten en nieuwe functionaliteiten te prioriteren op basis van hun impact, vertrouwen en gemak van implementatie. Het biedt een eenvoudige en gestructureerde benadering om complexe beslissingen te nemen en middelen effectief in te zetten.

Hoewel het model enkele beperkingen heeft, kan het nog steeds een waardevolle aanvulling zijn op het prioriteringsproces. Het is belangrijk om een gebalanceerde benadering te hanteren en rekening te houden met de specifieke doelen en behoeften van je bedrijf en je klanten.

Gelijkaardige blogs
Growth marketing as-a-service

Voor ondernemers die op zoek willen gaan naar de juiste groeimotoren om hun bedrijf te schalen naar ongekende hoogtes.