Marktonderzoek: wat is het?

Marktonderzoek_ wat betekent het

Laatst bewerkt: 13/11/2023

Gepubliceerd: 22/09/2023

Wat is marktonderzoek?

Marktonderzoek is een cruciale stap voor elke succesvolle onderneming. Het is een proces van het verzamelen en analyseren van informatie om consumentenbehoeften, voorkeuren en gedrag te begrijpen. Dit stelt bedrijven in staat om effectieve strategieën te ontwikkelen, producten te verbeteren en een stap voor te blijven op de concurrentie.

Marktonderzoek stelt bedrijven in staat om een duidelijk beeld te krijgen van hun doelgroep en te begrijpen wat hen motiveert om bepaalde aankoopbeslissingen te nemen. Via enquêtes, interviews, observaties en andere methoden kunnen bedrijven waardevolle inzichten verzamelen die hen helpen betere zakelijke beslissingen te nemen.

Bij het uitvoeren van marktonderzoek is het belangrijk om betrouwbare gegevens en statistieken te gebruiken die een nauwkeurig beeld van de markt bieden. Dit stelt bedrijven in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen en effectieve marketingcampagnes te creëren. Laten we dus dieper ingaan op de wereld van marktonderzoek en ontdekken hoe het kan bijdragen aan het succes van jouw bedrijf.

Belang van marktonderzoek

Marktonderzoek is van vitaal belang voor bedrijven om succesvol te zijn en te groeien. Hier zijn enkele redenen waarom marktonderzoek zo belangrijk is:

Begrip van de doelgroep: Marktonderzoek helpt bedrijven om hun doelgroep beter te begrijpen. Het biedt inzicht in de behoeften, voorkeuren, demografische kenmerken en gedragspatronen van consumenten. Dit stelt bedrijven in staat om producten en diensten te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van de doelgroep.

Identificatie van kansen: Marktonderzoek stelt bedrijven in staat om kansen te identificeren in de markt. Door de concurrentie te analyseren en trends en veranderingen in de markt te volgen, kunnen bedrijven nieuwe kansen ontdekken en deze benutten voordat anderen dat doen.

*Verbetering van producten en diensten: Marktonderzoek biedt inzicht in wat consumenten willen en nodig hebben. Dit stelt bedrijven in staat om hun producten en diensten te verbeteren om beter aan de behoeften van de consument te voldoen. Door feedback van consumenten te verzamelen, kunnen bedrijven producten en diensten ontwikkelen die aantrekkelijker zijn voor de doelgroep.

Effectieve marketingstrategieën: Marktonderzoek helpt bij het ontwikkelen van effectieve marketingstrategieën. Door inzicht te krijgen in de doelgroep en hun koopgedrag, kunnen bedrijven hun marketingboodschappen afstemmen op de behoeften en voorkeuren van consumenten. Dit resulteert in meer gerichte en effectieve marketingcampagnes.

Concurrentievoordeel: Marktonderzoek stelt bedrijven in staat om een concurrentievoordeel te behalen. Door de concurrentie te analyseren en inzicht te krijgen in wat consumenten verkiest, kunnen bedrijven zich onderscheiden van hun concurrenten en unieke waarde bieden aan hun doelgroep.

Kortom, marktonderzoek is van onschatbare waarde voor bedrijven. Het biedt inzichten en informatie die bedrijven kunnen gebruiken om betere beslissingen te nemen, hun producten en diensten te verbeteren en succesvol te zijn in een competitieve markt.

Soorten methoden voor marktonderzoek

Er zijn verschillende methoden die bedrijven kunnen gebruiken om marktonderzoek uit te voeren. Hier zijn enkele veelgebruikte methoden:

 • Enquêtes: Enquêtes zijn een populaire methode voor het verzamelen van kwantitatieve gegevens. Bedrijven kunnen enquêtes gebruiken om informatie te verzamelen over de voorkeuren, meningen en demografische gegevens van consumenten. Enquêtes kunnen online, telefonisch, per post of persoonlijk worden afgenomen.
 • Interviews: Interviews zijn een methode voor het verzamelen van kwalitatieve gegevens. Bedrijven kunnen individuele interviews of groepsinterviews gebruiken om diepgaande inzichten te krijgen in de behoeften, motivaties en percepties van consumenten.
 • Observaties: Observaties zijn een methode waarbij onderzoekers het gedrag en de interacties van consumenten observeren zonder directe interactie. Dit kan nuttig zijn om inzicht te krijgen in het daadwerkelijke gedrag van consumenten in natuurlijke omgevingen, zoals winkels of online platforms.
 • Gegevensanalyse: Bedrijven kunnen ook bestaande gegevens en statistieken analyseren om inzicht te krijgen in de markt. Dit kan gegevens omvatten zoals verkoopcijfers, demografische gegevens, markttrends en concurrentieanalyse.
 • Focusgroepen: Focusgroepen zijn een methode waarbij een groep mensen wordt samengebracht om openlijk te discussiëren over een bepaald onderwerp. Dit kan waardevolle inzichten bieden in de meningen, percepties en ervaringen van consumenten.

Elke methode heeft zijn eigen voor- en nadelen, en het is vaak nuttig om meerdere methoden te combineren om een volledig beeld van de markt te krijgen. Door een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden te gebruiken, kunnen bedrijven een diepgaand begrip ontwikkelen van hun doelgroep en de markt waarin ze actief zijn.

Stappen bij het uitvoeren van marktonderzoek

Het uitvoeren van marktonderzoek omvat verschillende stappen die bedrijven moeten volgen om waardevolle inzichten te verkrijgen. Hier zijn de belangrijkste stappen bij het uitvoeren van marktonderzoek:

 1. Definieer het doel: Het eerste wat bedrijven moeten doen, is het definiëren van het doel van het marktonderzoek. Wat willen ze bereiken? Willen ze inzicht krijgen in de behoeften van de doelgroep, de concurrentie analyseren of nieuwe marktkansen identificeren? Het definiëren van het doel helpt bij het bepalen van de juiste methoden en aanpak voor het onderzoek.
 2. Plan het onderzoek: Het volgende is het plannen van het onderzoek. Dit omvat het bepalen van de juiste methoden en het opstellen van een gedetailleerd onderzoeksplan. Het onderzoeksplan moet de doelstellingen van het onderzoek, de methoden die zullen worden gebruikt, de doelgroep, de steekproefgrootte en de tijdslijn bevatten.
 3. Verzamel gegevens: Nadat het onderzoeksplan is opgesteld, is het tijd om gegevens te verzamelen. Dit kan het uitvoeren van enquêtes, interviews, observaties, gegevensanalyse of focusgroepen omvatten, afhankelijk van de gekozen methoden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens betrouwbaar en representatief zijn voor de doelgroep.
 4. Analyseer de gegevens: Zodra de gegevens zijn verzameld, is het tijd om ze te analyseren. Dit omvat het organiseren en interpreteren van de gegevens om trends, patronen en inzichten te identificeren. Gegevensanalyse kan kwantitatieve analyse omvatten, zoals statistieken en grafieken, evenals kwalitatieve analyse, zoals het identificeren van gemeenschappelijke thema’s en percepties.
 5. Trek conclusies en neem beslissingen: Op basis van de geanalyseerde gegevens kunnen bedrijven conclusies trekken en beslissingen nemen. Deze conclusies moeten worden gebaseerd op betrouwbare en relevante gegevens om ervoor te zorgen dat de beslissingen effectief zijn. Het is ook belangrijk om de resultaten van het marktonderzoek te communiceren aan relevante belanghebbenden binnen het bedrijf.
 6. Implementeer en volg: Na het nemen van beslissingen op basis van het marktonderzoek, is het tijd om deze beslissingen te implementeren en op te volgen. Het is belangrijk om de resultaten te monitoren en eventuele aanpassingen aan te brengen op basis van feedback en veranderende marktomstandigheden.

Het uitvoeren van marktonderzoek is een iteratief proces dat bedrijven helpt om voortdurend hun kennis van de markt te vergroten en hun beslissingen te verbeteren. Door regelmatig marktonderzoek uit te voeren, kunnen bedrijven concurrerend blijven en inspelen op veranderende behoeften en voorkeuren van consumenten.