ROI staat voor Return On Investment en is een berekening die de opbrengst ten opzichte van de investering uitdrukt. Deze term wordt vaak gebruikt in Online Marketing om de performantie van campagnes en kanalen te berekenen. Zo kan je dit bijvoorbeeld berekenen voor SEA, E-mailmarketing, Social Media Advertising, en ga zo maar door. Voor Online Marketing is het dankzij tools als Google Analytics en Google Tag Manager vaak eenvoudig om je ROI vrij naukeurig te meten.

Hoe bereken je de ROI?

Je berekent de commerciële waarde uitgedrukt in euro door de kosten af te trekken van de totale opbrengst.

ROI = totale extra omzet – totale kosten = x euro

Online marketeers drukken ROI meestal uit in een procentuele waarde uit. Dit doe je door opnieuw de kosten af te trekken van de totale opbrengst en dit resultaat te delen door de kosten.

ROI % = ((totale extra omzet – totale kosten) / totale kosten)) * 100%

Onze online marketing tips altijd als eerste ontvangen?

Meld je aan en ontvang onze updates als eerste!

Growpirate