• Home
 • |
 • Blog
 • |
 • Prijszetting strategieën: De Van Westendorp methode uitgelegd

Prijszetting strategieën: De Van Westendorp methode uitgelegd

Van Westendorp Prijszetting

Laatst bewerkt: 22/03/2024

Gepubliceerd: 22/03/2024

In competitieve markten is de juiste prijsstelling cruciaal voor succes. De Van Westendorp Methode biedt waardevolle inzichten in de prijsbereidheid van consumenten en speelt een sleutelrol in het begrijpen van de prijselasticiteit van een product of dienst. Deze in 1976 ontwikkelde techniek maakt gebruik van vier specifieke vragen om de prijsperceptie van consumenten te ontrafelen, wat fundamenteel is voor het formuleren van een effectieve prijsstrategie en het uitvoeren van grondig marktonderzoek.

Door het implementeren van prijszetting en prijsdifferentiatie technieken binnen de Van Westendorp methode, kunnen bedrijven diepgaande inzichten verkrijgen in hoe prijsbepaling hun verkoopvolume kan beïnvloeden. Dit maakt de methode een onmisbare tool voor marketeers die hun marketingstrategie willen verfijnen om hun marktsucces te maximaliseren.

De Van Westendorp Methode Uitgelegd

De Van Westendorp Methode, ook bekend als de Price Sensitivity Meter, is een krachtig instrument voor het analyseren van prijselasticiteit en het voorspellen van potentiële inkomsten bij verschillende prijspunten. Het richt zich op de koopbereidheid van consumenten en verschaft heldere inzichten in de waardeperceptie vanuit het oogpunt van de doelgroep.

Vier cruciale vragen:

 1. Te duurEen cruciale vraag binnen de Van Westendorp Methode is: ‘Bij welke prijs zou je het product als te duur beschouwen om te kopen?’ Dit helpt bij het vaststellen van een prijsplafond, waarbij de prijs zodanig hoog is dat de consument afziet van aankoop.
 2. Goede deal: Bij welke prijs zou je het product als een goede deal beschouwen?
 3. Te goedkoop om goed te zijn: Bij welke prijs zou je twijfelen aan de kwaliteit van het product?
 4. Bargain prijs: Bij welke prijs zou je het product als een koopje beschouwen?

De antwoorden die de Van Westendorp Methode genereert, onthullen consumentenpercepties van prijs en waarde, waardoor bedrijven een prijsbereik kunnen vaststellen waarbinnen de meeste consumenten het product als acceptabel beschouwen. Deze methode stelt organisaties in staat om geïnformeerde prijsbeslissingen te nemen na gedegen prijsonderzoek, met inachtneming van kostprijs en concurrentie. Het is essentieel te begrijpen dat de Van Westendorp Methode uitgaat van een spectrum van acceptabele prijzen in de ogen van de consument, in plaats van een enkele ‘juiste’ prijs.

Het Uitvoeren van een Van Westendorp Onderzoek

Het uitvoeren van een Van Westendorp Onderzoek vereist een mix van deskundigheid en precisie, en hier lees je hoe je deze marktonderzoek techniek effectief toepast:

Voorbereiding en Opzet:

 1. Doelgroep Bepalen: Het startpunt is het identificeren van jouw doelmarkt. Wie zijn de potentiële kopers van jouw product of dienst? Begrip van jouw marktsegmentatie is essentieel om relevante en betrouwbare data te verzamelen.
 2. Enquête Ontwerpen: Stel een enquête op met de vier vragen die Peter Van Westendorp heeft ontwikkeld. Zorg ervoor dat deze enquêtes duidelijk en begrijpelijk zijn, zodat deelnemers ze zonder problemen kunnen beantwoorden.
 3. Distributiemethoden Kiezen: Beslis over de verspreidingsmethode van je enquêtes, die kan variëren van online platforms zoals e-mail en sociale media tot persoonlijke interviews, afhankelijk van de specifieke doelgroep die je wilt bereiken.

Data Verzamelen:

 • Respons Verzamelen: Voer de enquêtes uit en verzamel de antwoorden om een representatieve steekproef te verkrijgen. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat de resultaten betrouwbaar zijn en een goed beeld geven van de meningen van de deelnemers.
 • Kwalitatieve Feedback: Moedig deelnemers aan om naast de vier gestandaardiseerde vragen ook hun gedachten en meningen te delen over de prijs en het product. Deze waardebepaling kan inzichten opleveren die verder gaan dan wat numerieke data alleen kan bieden.

Analyse en Interpretatie:

 • Prijsgevoeligheid Analyseren: Gebruik de verzamelde data om de prijsgevoeligheid binnen jouw doelmarkt te analyseren, wat helpt bij het vaststellen van een prijsbereik waarbinnen consumenten jouw product als waardevol beschouwen.
 • Optimale Prijszone Vinden: Bepaal de optimale prijszone door een grondige analyse van de antwoorden op de Van Westendorp vragen, waarbij je zoekt naar een balans waar jouw product zowel aantrekkelijk geprijsd is als een positieve kwaliteitsperceptie geniet.

Door het volgen van deze stappen, kun je een effectief Van Westendorp Onderzoek uitvoeren dat inzicht biedt in een prijsstrategie die aansluit bij de voorkeuren en verwachtingen van jouw doelmarkt.

Data Analyse en Prijsbepaling

Na het verzamelen van de antwoorden uit je Van Westendorp enquête, is het tijd om de data te analyseren voor een effectieve prijsbepaling. Dit proces omvat enkele cruciale stappen en is een essentieel onderdeel van je prijsonderzoek.

Plotten van de Gegevens:

 • De antwoorden worden op een grafiek geplot om de vier sleutelpunten te identificeren: het Optimaal Prijs Punt (OPP), Indifferentie Prijs Punt (IDP), Punt van Marginale Goedkoopheid (PMC), en het Punt van Marginale Duurheid (PME), die allen cruciaal zijn voor de prijsstrategie.
 • Het OPP, ofwel het Optimaal Prijs Punt, is het kruispunt waar de lijnen van ’te duur’ en ’te goedkoop’ samenkomen, wat een balans aangeeft tussen de waarde en de prijs die consumenten bereid zijn te betalen.

Bepalen van de Prijsrange:

De Range van Acceptabele Prijzen, die zich uitstrekt tussen het Punt van Marginale Goedkoopheid (PMC) en het Punt van Marginale Duurheid (PME), duidt op het prijsbereik waarbinnen consumenten het product als waardevol zien en niet afgeschrikt worden door de prijs of hun kwaliteitsperceptie.

Aanvullende Inzichten:

Om dieper inzicht te krijgen in de doelgroep, kunnen aangepaste vragen worden opgenomen in de Van Westendorp enquête, gericht op het verzamelen van specifieke voorkeuren of verwachtingen rondom de prijszetting.

Deze stappen dragen niet alleen bij aan het vaststellen van een optimale prijspunt en het definiëren van een acceptabele prijsrange, maar ze verschaffen ook inzichten in de betalingsbereidheid van klanten, wat essentieel is voor het nemen van geïnformeerde prijsbeslissingen.

Door zowel de kostprijs als de concurrentie in acht te nemen, kunnen bedrijven na een grondig uitgevoerde Van Westendorp prijsstudie weloverwogen beslissingen nemen over hun prijszetting, wat cruciaal is voor het behouden van een competitieve positie in de markt.

Praktijkvoorbeelden

Het Van Westendorp Prijsmodel, een veelzijdige tool, kan worden ingezet in diverse sectoren en voor een breed scala aan producten. Hier zijn enkele praktijkvoorbeelden die illustreren hoe dit model toegepast kan worden:

Prijzen voor koffiebars

Koffieshops kunnen het Van Westendorp Prijsmodel benutten om de ideale prijsklasse voor hun koffie te bepalen. Door klanttevredenheid en prijsvoorkeuren te peilen, kunnen zij prijsniveaus ontdekken die als te duur of te goedkoop worden gezien. Met deze kennis kunnen ze hun prijzen bijstellen om een optimale winstmarge te behalen en klanttevredenheid te waarborgen.

Software-abonnement

Een softwarebedrijf dat een abonnementsmodel aanbiedt, kan het Van Westendorp Prijsmodel toepassen om de gewenste prijsklasse voor hun softwareabonnement te achterhalen. Door klanten naar hun prijsvoorkeuren te vragen, kunnen ze een prijsklasse vaststellen die klanten acceptabel vinden, waardoor ze hun prijzen strategisch kunnen positioneren om competitief te blijven.

Kledingmerk

Een kledingmerk kan het Van Westendorp Prijsmodel inzetten om de meest aantrekkelijke prijsklasse voor hun kledinglijn te bepalen. Door inzicht te krijgen in de prijsvoorkeuren van consumenten, kunnen ze prijspunten vaststellen die zowel winstgevend zijn als resoneren met hun doelmarkt.

Hotelkamerprijzen

Hotels kunnen profiteren van het Van Westendorp Prijsmodel door het te gebruiken om de optimale prijsklasse voor hun hotelkamers vast te stellen. Door de prijsvoorkeuren van consumenten te analyseren, kunnen ze prijzen vastleggen die als redelijk worden ervaren en tegelijkertijd de bezettingsgraad van hun kamers verbeteren.

In-app-aankopen via mobiele app

Mobiele app-ontwikkelaars kunnen het Van Westendorp Prijsmodel toepassen om een passende prijsklasse voor in-app-aankopen te identificeren. Door consumentenvoorkeuren te onderzoeken, kunnen ze prijspunten bepalen die de conversie van in-app-aankopen verhogen zonder de gebruikerservaring te schaden.

Verbonden bedrijfsconcepten

Het Van Westendorp Prijsmodel is nauw verbonden met diverse bedrijfsconcepten en prijsstrategieën, zoals waardegebaseerde prijsstrategie, concurrentiegerichte prijsstrategie en penetratieprijsstrategie. Deze gerelateerde concepten kunnen waardevolle inzichten bieden voor het verfijnen van uw prijsaanpak.

 1. Prijselasticiteit van de vraag: een maatstaf voor de gevoeligheid van de vraag naar prijsveranderingen.
 2. De waardegebaseerde prijsstrategie, of value-based pricing, is een benadering waarbij de prijsstelling is afgestemd op de waarde die het product levert aan de klant. Deze strategie benadrukt het belang van klantperceptie bij het vaststellen van prijzen.
 3. Een concurrentiegerichte prijsstrategie is een tactiek waarbij de prijsstelling gebaseerd is op de prijzen die door concurrenten worden gehanteerd, om zo competitief mogelijk te blijven in de markt.
 4. De Penetratieprijsstrategie is een tactiek waarbij de introductieprijs van een product bewust laag wordt gehouden om snel marktaandeel te winnen en de markt te penetreren.
 5. Prijsdifferentiatie: een strategie waarbij verschillende prijzen worden gehanteerd voor verschillende klantsegmenten.

FAQs

Wat zijn de verschillende methoden voor prijsbepaling?

Er zijn verschillende methoden voor het bepalen van prijzen, waaronder vraag georiënteerde prijszetting, die zich richt op klantvraag, kosten georiënteerde prijszetting, die de productiekosten analyseert, en concurrentie georiënteerde prijszetting, die de prijzen van concurrenten als uitgangspunt neemt.

Welke prijsstellingsstrategieën bestaan er volgens Kotler?

Volgens marketinggoeroe Kotler bestaan er negen prijsstellingsstrategieën, variërend van de premium strategie, die een product als luxe positioneert, tot de economy strategie, die gericht is op het aanbieden van een economische optie voor de prijsbewuste consument.

Welke prijsstrategie hanteert Apple voor haar producten?

Apple hanteert vaak de strategie van prijsskimming, waarbij het bedrijf zijn nieuwe producten introduceert tegen een hoge initiële prijs die geleidelijk wordt verlaagd naarmate de marktvraag stabiliseert en de markt verzadigd raakt.

Wat houdt een prijsstellingsstrategie in?

Een prijsstellingsstrategie is een cruciale aanpak die een organisatie hanteert om de prijzen van haar producten of diensten vast te stellen, met als primaire doel het maximaliseren van de verkoop door aantrekkelijke prijzen te bieden die zowel consumenten aanspreken als de bedrijfsdoelstellingen ondersteunen.

Gelijkaardige blogs
Bepaal je eigen koers
en versnel je groei

Bepaal zelf hoe je wil samenwerken.
Geen one-size-fits-all.